AUDIO


LATEST UPDATE :-
 SPEAKER INFORMATION SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Khatme Bukhari-Manchester   04-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Final lesson of Seerah programme-Tauheedul Islam-Blackburn  04-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Fajar-Tauheedul Islam-Blackburn   04-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jumuah bayan-Tauheedul Islam-Blackburn  03-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Darul ulum-Blackburn  04-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Quba-Bradford 03-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah-35   03-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Bukhari darse-D.U.Bury 03-11-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Weekly ijtema-Blackburn markaz  02-11-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Dua-aik ibadat-Jame masjid-Amroha 03-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jumuah bayan – Udhna 03-11-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Anleshwer  01-11-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitabur riqaq – 49     28-10-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Weekly ijtema – Surat markaz 19-10-2017  SAVE
Mufti Mahmud Brdoli db  Masjide Aqsa-Bardoli 27-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah 35  27-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jama masjid-Surat 27-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Gathaman   24-10-2017  SAVE
Moulana Juned Patel Youth tarbiyati programme – Kathor 26-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jitali 24-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Tafsir Surah Baqarah – Mota waracha  22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Tazkira Shaikh Yunus ra-Masjide Tawheed-London 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Shaikh Yunus sb ra & Kitabuttaharat-ibne maja-Masjide Tauheed 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Mother of believers-Sayyida Zainab ra -Masjide Quba-London 21-10-2017  SAVE
Mo.Asrarul haq qasmi db Bihar k sailab zadah ilako ki karguzari aur appeal-Chudagar masjid-Surat  24-10  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Chudgar masjid-Surat 24-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Paguthan 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Dawat k kaam ki ahmiyat-Masjide Quba-London 22-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db halloween & Jinn Masjide Nurul islam-London  22-10-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db After Magrib-Masjide waar jamat jor-Bharuch  22-10-2017  SAVE
Mo.Ahmed Husain db After Zuhar-Masjide waar jamat jor-Bharuch  22-10-2017  SAVE
Shaikh Yusuf Motala db Khatme Bukhari-Imam Zakariyaz academy-London 21-10-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitabur riqaq – 48 21-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Walidain aur awlad ki zimmedariya(students camp)- Surat 21-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jumuah bayan-Bharuch 20-10-2017  (starting 2 min. missing)  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah 34  20-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Paak damni-Surat 20-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Moti Naroli   19-10-2017  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db Darul ulum-Lunawada 20-10-2017  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db Islahe Muasharah-Santrampur 19-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db The complete youth-Madina masjid-Leeds  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Why Islam-Jama masjid-Preston 14-10-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Takmile Hifz-Mahadul aali-Bradford 15-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah 33 13-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Her aadmi apni islah ki fikr kre-Kosamba  13-10-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Jumuah bayan-Minara masjid-Bardoli 13-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jama masjid-Surat 13-10-2017  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db Jumuah Khutba,salat-Kosamba 13-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Chikhli  07-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Takmile hifz-Panoli markaz 08-10-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Zahiri islah k sath batini islah ki zarurat-Banglore 07-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jama masjid-Tarkesar 06-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Fajar-Belhongle markaz 05-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Mudalagai(Karnatak) 05-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah –  32    06-10-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Masjide Ali rd-Surat 06-10-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Nikah w talaq ka islami nizam-Banglore 06-10-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db 5 aham nasihate-Masjide Umar faruq-Banglore  SAVE
Mo.Ismail Godhra db Blackburn markaz   03-10-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Azmate Sahaba w Khulafae rashidin(Jalsa e shuhada e Islam)-Lucknow 01-10  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Allah ki nusrat ki 2 sharte-Jamiatul-mominat-Lucknow 01-10-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Ilme deen ki qadr-Jamia Islamia-Sultanpur 01-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Huzur SAW k bataye kuch aadab e zindagi (darse)  03-10-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jamia Sidokar  30-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Hasnain-Verawal 29-09-2017  SAVE
Mufti Salman mansurpuri db Muhabbate Sahaba w ahle bayt-Moradabad   30-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Melbourne 30-09-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db London markaz   21-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Melbourne( with Eng.translation) 29-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani Jumuah bayan-masjide Hilal-Durban 29-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah –  31 29-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Bayan for masturat-Verawal  29-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Muharram ka sabaq – Rander  29-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jumuah bayan-Masjide Falah-Verawal   29-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Minara masjid-Verawal 28-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Ali rd-Rander 27-09-2017  SAVE
Shaikh Yusuf Motala db Khatme Bukhari-Lester 24-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Sar k baalo k masail (Darse) 26-09-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Muharram Shahadate Umar rd-Dundee  22-09-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitabur riqaq – 47  22-09-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitabur riqaq – 46 16-09-2017  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db Muharram aur naye saal ka aagaz-Baroda 22-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani Masjide Noor – Durban 22-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah –  30  22-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Naye saal ka aagaz qubanio ki yaad dilata he-Kosamba 22-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Bharuch  21-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Hujjaj se darrd bhari nasihat-Rayyana ajyad hotel – Macca  08-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Naye saal ka aagaz – Surat  22-09-2017  SAVE
Mo.Iamail Godhra db Bayan for masturat-Stamford hill-London 21-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Sagrampura-Surat 18-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db London markaz   21-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Luton 20-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Leicester markaz 19-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Blackburn markaz 18-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Bayan in students-Dewsbury markaz 18-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Ittiba e Sunnat se hi muhabbate Rasul hasil-Bardoli 20-09-2017 (MUST)  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Muhabbate rasul SAW(darse) 19-09-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db Ahmedabad markaz 12-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah – 29  15-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Hamari do kamzoriya-Sagrampura  15-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Halate hazira me krne k kaam-Waracha   09-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Weekly ijtema-Surat markaz  07-09-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Halaate hazira me hamara amal kya ho? 12-09-2017 (MUST)  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Dawat ka kaam krne wale nawjawano se khitab-Dadhal  10-09-2017  SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db Burma k halat me hamari zimmedariya-Scarborough 08-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah – 28 08-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jumuah bayan-Masjide Ali-Rander  08-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Musibat k waqt sabr-Dadhal 09-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db 5 qimti nasihate-Piraman 06-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Akabire Deoband-Jumuah bayan-Dadhal  08-09-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Ziyarate madina k aadab w taqaze-Madina 08-09-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Jumuah bayan -Indore  08-09-2017  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db Jumuah Khutba & Salah-Kawli  08-09-2017  SAVE
Qari A.Aziz Dewla db Qiraat in tartil-Kawli  08-09-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Mackenzie 05-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Apni galti ka aitiraf kre-Dadhal 05-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Jaha bhi raho Allah se darte raho-Dadhal 03-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Shukr ki ahmiyat-Dadhal 03-09-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Duniya w aakhirat me kamiyabi ki fikr kre-Meena 03-09-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Hajj k baad kese zindagi guzare-Meena  03-09-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Weekly ijtema-Surat markaz 31-08-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Eidul adha bayan-Dadhal 02-09-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Eidul adha bayan-Dewla 02-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Eidul adha bayan-Chunarwar Rander  02-09-2017  SAVE
Mufti Khalil kawiwala db Eidul adha bayan,namaz,khutba-Kawi  02-09-2017  SAVE
Mo.Abbas Sarigat db Seerate Ibrahim al-Dadhal 01-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jumuah bayan-Kasaiwad masjid-Rander 01-09-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah -27  01-09-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Shaitan k waswaso se bache-Kadi 30-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Maidane arafat ki Dua 31-08-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Chudgar masjid-Surat 29-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Apne hajj ko mabrur banaye -Azizia-makka  29-08-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Hajj ka tariqa-Azizia -makka  29-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Takmile hifz jalsa Khub-sahab-masjid-Surat 28-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah-26  25-08-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Ashrah e zill hajj ki fazilat-Indor 25-08-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Seerate Ibrahim-Surat 25-08-2017  SAVE
Mo.Ahmed laat db Weekly ijtema-Bharuch markaz 24-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Ashrah e zill hajj ki fazilat-Rander  25-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Sagrampura-Surat 21-08-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Qurbani k masail -Bardoli 25-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Station masjid-Ankleshwer 20-08-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Station masjid-Ankleshwer 20-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Bihar k sailab zadah ilako ki mamdad kare(CLIP)  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Gair mahram ko dekhne k masail (darse)  22-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah-25   18-08-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Istigfar w sadqat-azaab ilahi se bachane wali 2 chize   18-08-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Neemato ki na qadri na kre-Bapsara   18-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Ashra e zill hajj ki fazilat-Surat    18-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Jumuah bayan-Bharuch    18-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jumuah bayan-Limbayat  18-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Mota waracha  17-08-2017  SAVE
Mufti Shabbir sb db Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017  SAVE
Mo.Bilal bawa db Taaziyati jalsa-Bradford    13-08-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Aazadi ki qadr kre-Ahmedabad  15-08-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Aakhirat banaye-Ahmedabad  15-08-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Tafsire Quran ka aagaz-Ahmedabad 14-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Nigah ki hifazat (darse)  15-08-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Jogeshweri markaz 15-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Bayan on independence day-Rander 15-08-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Jange azadi aur musalman-Daman 15-08-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Hajj ki tartib-Navsari     13-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Vadodara  12-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitaburriqaq-45    12-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b)  Bayan for masturat-Surat 12-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Jumuah bayan-Tarkesar 11-08-2017  SAVE
Qari A.aziz Dewla db Jumuah Khutba-Tarkesar  11-08-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Allah ka kahuf dusro se be khauf kr deta he 11-08-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for old workers-San jose 10-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Apne aaza ko gunaho se bachao (darse)  08-08-2017  SAVE
Mo.A.Rehman Mumbai db After magrib-Jogeshweri markaz 07-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Love & harmony – mirrabooka masjid taqwa – Perth 08-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada You can becomea Wali of Allah – Perth 07-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Purpose of creation_ Ibadat  – Perth 06-08-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for ulama-San jose 06-08-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db After magrib-Jogeshweri markaz 06-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Jumuah bayan-Masjide Aqsa-Surat 04-08-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitaburriqaq-44    05-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Importance & benefits of Da’wah work-Perth-markz 04-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Solution of todays problem-Perth 04-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Jumuah bayan – Aambawadi-Surat 04-08-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah -24 04-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Rawidra  30-07-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Insaniyat ilm k bina apna maqam nahi pa sakti 04-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Abudance of Zikr with zikr majlis-Perth 03-08-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaykh Yunus sb (ra) & Haj ka safar-Bolton 31-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Rasmo riwaj se bache – Panipat 30-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Imaan k mukhtalif shobe (darse)  01-08-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Shaikh Yunus ra ki kuch yaade-kuch baate-2-Jamiah Hussainiyah-Rander 01-08  SAVE
Mufti Mahmud bardoli db Jumuah bayan-Khubsahab masjid-Surat  28-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Pandor(d.b) Jamiah Haqqaniyah-Kathor  29-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Pandor(d.b) Jumuah bayan-Chudgar masjid-Surat  28-07-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Jumuah bayan-Masjide Ali-Surat 28-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Aik hadise qudsi ki tashrih-Kosamba  28-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Final bayan-Hajj jor-Panoli 23-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Nani Naroli 23-07-2017  SAVE
Mo.Abdullah Kapodrvi db Taaziyati jalsa-Tarkesar  23-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaykh Yunus (ra)-Aakhiri Din aur Lamahaat 25-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaykh Yunus sb apni Zabaan men-Zakariya masjid-Bolton 24-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Iftitahe mishkat-Muzaffar nagar-23-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Hajj k aadab -Dehradun- 23-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Deeni mijaz banaye (darse) 25-07-2017  SAVE
Mo.Ismail Godhra db Ulama jor-Malegaon 19-07-2017  SAVE
Mufti Shabbir sb db-UK Starting of Muslim Sharif -Kantharia 22-07-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitaburriqaq-43  22-07-2017  SAVE
Mo.Aiyub Surti  db Taaziyati jalsa for Shaikh Yunus ra-Dawatul Haq-Lester  21-07-2017  SAVE
Mo.Aiyub Surti  db Jumuah bayan about Shaikh Yunus ra-Lester  21-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah Baqarah-22 21-07-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Naslo Ki  Kirdarsazi  Seerate Rasul W Sahaba Se Hi Hogi – Indore- 21-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Qayamat k sawalat-Kharod  21-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Chunarwar masjid-Rander  21-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Manekpor,Chikhli 20-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Man gharat baate na felaye-Moradabad 21-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Talaba w ulama se chand zaruri guzarishat-Tanda Badli 20-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Tilawat w fahme Quran k sharait w aadab-Rampur 19-07-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Hajj w umrah ka tariqa-Amroha 19-07-2017  SAVE
Mufti Shabbir sb db-UK Iftitahe Bukhari-D.U.Deoband (waqf) 19-07-2017  SAVE
Radio Islam Taaziyati programme abt Hazrat Shaikh Yunus sb ra 13-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaikh Yunus ra k ulum ki nashro ishaat -Unn  18-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Sagrampura- Surat 17-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db After magrib-Jama masjid-Chicago 17-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for Ulama-Masjide Noor-Chicago 16-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Shaikh Yunus ra ki kuch yaade,kuch baate – Surat 18-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaikh Yunus sb ra-aik wali e kamil-Jamiah Haqqaniyah-Kathor 18-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada Shaikh Yunus ra k Wisaal ke Ahwaal-Umarwada 17-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada shaykh yunus ra ka Ilmi Inhimaak-Markaze Islami-ankleshwar 17-07-2017  SAVE
Taaziyati jalsa Mazahir ulum – Saharanpur 12-07-2017 (HQ recording)  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db Umrah ka tariqa-Moradabad markaz 15-07-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitaburriqaq-42  15-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Tafsire Surah Baqarah-Mota waracha   15-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for ulama-Philadlefia-NY  16-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for old workers-Philadlefia-NY  15-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db After magrib -Philadlefia-NY  15-07-2017  SAVE
Mufti Juned Indori db Hifazate Deen ki 2 jamate-Shuhada,Fuqaha-Indore   14-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Surah baqarah – part 21  14-07-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Gadabaig masjid-Surat  14-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db After magrib-Philadlefia-NY ijtema 14-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Masjide Falah -NY 13-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for ulama-Detroit jor 12-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db Taqwa k inaamat-Surat 14-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db Bayan for masturat-Surat 13-07-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Bina tahkik baat ko aage na barhaye-Bardoli 14-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Taaziyati bayan- Masjide Abubakr-Scarborough  11-07-2017  (MUST)  SAVE
Mufti Khalil Kawiwala db Bhadkodra 12-07-2017 SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan for Ulama-Toronto markaz 09-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Final bayan,Dua-Toronto ijtema 09-07-2017  (with Eng.translation)  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db Darul ulum Ashrafia-Rander 09-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Laat db Bardoli 09-07-2017  SAVE
Mo.Ahmed Sulaiman Katani Jumuah bayan – Masjide Hilal-Durban  07-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Madina masjid-Panama 08-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Panama 06-07-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Kitaburriqaq -41  08-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Bayan in old workers-Toronto ijtema 09-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Jumuah bayan-Markham masjid-Toronto 07-07-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db After Asar-Toronto ijtema 07-07-2017(with Eng.translation)  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Madina masjid-Panama 05-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Fajar-Barbados 03-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Isha-barbados 02-07-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Bayan for Ulama – Jamiatul ilm wal huda -Blackburn 01-07-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Bayan for Ulama – Jamiatul ilm wal huda -Blackburn 01-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Fajar-Barbados 02-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Isha-Jama masjid-barbados 01-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Fajar-Barbados 01-07-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db After Isha-Madina masjid-Barbados   30-06-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Noor-Vancouver 29-06-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Noor-Vancouver 28-06-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Tafsir of Baitul maamur-Newyork 01-07-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db The forgotten obligation- Brooklyn-New York 30-06-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Taqwa & how to attain it – Bronx -NY   30-06-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db After Zuhar – Manchester 02-07-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Jumuah bayan Glassgow 30-06-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Panama 28-06-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Jumuah bayan – Masjide Abrar – Godhra  30-06-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Uptone lane-London 27-06-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Eidul fitr bayan -Masjide Abubakr-Scarborough  25-06-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Starting of muslim sharif -Batley 29-06-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db After magrib- masjide Noor-leicester 28-06-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db After magrib- masjide Noor-leicester 28-06-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Importance Of Haj – darussalam 28-06-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db Masjide Noor-Vancouver 27-06-2017  SAVE
Mo.Fazlurrehman Aazmi db Starting of Tirmizi & Musalsal bil-Eid-Batley 25-06-2017  SAVE
Mo.Yunus Palanpuri db Eidul fitr bayan -Jama masjid-Mumbai 26-06-2017  SAVE
Qari Aiyub Essaq db Eidul fitr bayan,Namaz,Khutba- Perth  25-06-2017  SAVE
Mo.Tariq Jamil db Eidul fitr bayan- Tulamba  26-06-2017  SAVE
Moulana Juned Patel Eid k din apni awlado ko deendar banane ka ahad kare-Kathor 26-06-2017  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 3 sharto k sath taubah kre- Eidul fitr bayan--Moradabad  26-06-2017  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db Eidul fitr bayan- Bardoli 26-06-2017  SAVE
Mo.Ibrahim Dewla db Eidul fitr bayan- Dewla 26-06-2017  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db Eidul fitr bayan,Namaz,Khutba- Madina masjid-Toronto  25-06-2017  SAVE
Qari Rashid Ajmeri(d.b) Eidul fitr bayan- Darussalam-Toronto 26-06-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Ramazan ka paigam-Dabhel 25-06-2017  SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db Dua in khatme Quran-Dabhel  24-06-2017  SAVE
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Jumuah bayan -Masjide Abubakr-Scarborough  23-06-2017  SAVE

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s