Maulana Yunus Palanpuri


To Download the files Right Click and select “Save Target As.”
Maulana Yunus Palanpuri Size (in mega byte) Upload Date
1A – 27 Ramazan – Maulana Yunus Palanpuri 11.3 04/27/2008
1B – 27 Ramazan – Maulana Yunus Palanpuri 11.3 04/27/2008
2A – Purane Sathee – Mina 11 Zulhajj – Maulana Yunus Palanpoori – not good quality but very good speech 7.01 04/27/2008
2B – Purane Sathee – Mina 11 Zulhajj – Maulana Yunus Palanpoori 7.14 04/27/2008
Ramzan 2008
01Spt 2008 1st Ramzan 9.09 02/25/2012
02Spt 2008 2nd Ramzan 11.8 02/25/2012
03Spt 2008 3rd Ramzan 13.9 02/25/2012
04Spt 2008 4th Ramzan 17.4 02/25/2012
05Spt 2008 5th Ramzan 12.8 02/25/2012
06Spt 2008 6th Ramzan 17.5 02/25/2012
09Spt 2008 9th Ramzan 17.6 02/25/2012
10Spt 2008 10th Ramzan 18.0 02/25/2012
11Spt 2008 11th Ramzan 15.1 02/25/2012
12Spt 2008 12th Ramzan 12.0 02/25/2012
15Spt 2008 15th Ramzan 12.4 02/25/2012
16Spt 2008 16th Ramzan 13.1 02/25/2012
17Spt 2008 17th Ramzan 14.4 02/25/2012
18Spt 2008 18th Ramzan 18.1 02/25/2012
19Spt 2008 19th Ramzan 10.8 02/25/2012
20Spt 2008 20th Ramzan 18.1 02/25/2012
21Spt 2008 21st Ramzan 21.7 02/25/2012
22Spt 2008 22nd Ramzan 20.6 02/25/2012
23Spt 2008 23rd Ramzan 21.8 02/25/2012
24Spt 2008 24th Ramzan 18.4 02/25/2012
25Spt 2008 25th Ramzan 24.0 02/25/2012
26Spt 2008 26th Ramzan 19.5 02/25/2012
27Spt 2008 27th Ramzan 31.5 02/25/2012
Ramzan 2007
001 Maulana Yunus Palanpuri 13-Sept-2007 12.4 02/25/2012
002 Maulana Yunus Palanpuri 14-Sept-2007 10.0 02/25/2012
003 Maulana Yunus Palanpuri 15-Sept-2007 14.1 02/25/2012
004 Maulana Yunus Palanpuri 16-Sept-2007 15.1 02/25/2012
005 Maulana Yunus Palanpuri 17-Sept-2007 14.2 02/25/2012
006 Maulana Yunus Palanpuri 18-Sept-2007 12.4 02/25/2012
007 Maulana Yunus Palanpuri 19-Sept-2007 17.7 02/25/2012
017 Maulana Yunus Palanpuri 29-Sept-2007 15.8 02/25/2012
018 Maulana Yunus Palanpuri 30-Sept-2007 14.4 02/25/2012
019 Maulana Yunus Palanpuri 01-Oct-2007 13.7 02/25/2012
020 Maulana Yunus Palanpuri 02-Oct-2007 16.2 02/25/2012
021 Maulana Yunus Palanpuri 03-Oct-2007 17.5 02/25/2012
022 Maulana Yunus Palanpuri 04-Oct-2007 17.4 02/25/2012
023 Maulana Yunus Palanpuri 05-Oct-2007 15.9 02/25/2012
024 Maulana Yunus Palanpuri 06-Oct-2007 16.5 02/25/2012
025 Maulana Yunus Palanpuri 07-Oct-2007 12.1 02/25/2012
026 Maulana Yunus Palanpuri 08-Oct-2007 19.9 02/25/2012
027 A Maulana Yunus Palanpuri 09-Oct-2007 7.24 02/25/2012
027 B Maulana Yunus Palanpuri 09-Oct-2007 11.0 02/25/2012
Ramzan 2006
V001 Maulana Yunus Palanpuri 13.4 02/25/2012
V002 Maulana Yunus Palanpuri 14.3 02/25/2012
V003 Maulana Yunus Palanpuri 16.3 02/25/2012
V004 Maulana Yunus Palanpuri 16.7 02/25/2012
V005 Maulana Yunus Palanpuri 14.3 02/25/2012
V006 Maulana Yunus Palanpuri 5.62 02/25/2012
V007 Maulana Yunus Palanpuri 17.7 02/25/2012
V008 Maulana Yunus Palanpuri 21.1 02/25/2012
V009 Maulana Yunus Palanpuri 17.3 02/25/2012
V010 Maulana Yunus Palanpuri 18.2 02/25/2012
V011 Maulana Yunus Palanpuri 16.0 02/25/2012
V012 Maulana Yunus Palanpuri 21.1 02/25/2012
V013 Maulana Yunus Palanpuri 17.1 02/25/2012
V014 Maulana Yunus Palanpuri 21.8 02/25/2012
Ramzan 2004

1A Ramazan        1B Ramazan        1D Ramazan

02/24/2012

2A Ramazan        2B Ramazan        2C Ramazan       2D Ramazan       2E Ramazan

02/24/2012

3A Ramazan        3B Ramazan        3C Ramazan       3D Ramazan       3E Ramazan       3F Ramazan

02/24/2012

4 Ramazan          4A Ramazan        4B Ramazan       4C Ramazan       4D Ramazan       4E Ramazan

02/24/2012

5 Ramazan          5A Ramazan        5B Ramazan       5C Ramazan       5D Ramazan

02/24/2012

6 Ramazan          6A Ramazan        6B Ramazan       6C Ramazan       6D Ramazan       6E Ramazan

02/24/2012

7 Ramazan          7A Ramazan        7B Ramazan       7C Ramazan       7D Ramazan       7E Ramazan

02/24/2012

8 Ramazan          8A Ramazan

02/24/2012

10A Ramazan      10B Ramazan      10C Ramazan      10D Ramazan     10E Ramazan       10F Ramazan   10G Ramazan

02/24/2012

12 Ramazan        12A Ramazan      12B Ramazan      12C Ramazan     12D Ramazan       12E Ramazan     12F Ramazan      12G Ramazan

02/24/2012

13 Ramazan        13A Ramazan      13B Ramazan      13C Ramazan     13D Ramazan       13E Ramazan     13F Ramazan

02/24/2012

14A Ramazan      14B Ramazan      14C Ramazan      14D Ramazan     14E Ramazan       14F Ramazan

02/24/2012

15A Ramazan      15B Ramazan      15C Ramazan      15D Ramazan     15E Ramazan       15F Ramazan

02/24/2012

16A Ramazan      16B Ramazan      16C Ramazan      16D Ramazan     16E Ramazan       16F Ramazan   16G Ramazan      16H Ramazan      16I Ramazan

02/24/2012

17A Ramazan      17B Ramazan      17D Ramazan      17E Ramazan     17F Ramazan

02/24/2012

18 Ramazan        18A Ramazan      18B Ramazan      18C Ramazan     18D Ramazan       18E Ramazan     18F Ramazan

02/24/2012

19 Ramazan        19A Ramazan      19B Ramazan      19C Ramazan     19D Ramazan       19E Ramazan

02/24/2012

20 Ramazan        20A Ramazan      20B Ramazan      20C Ramazan     20D Ramazan       20E Ramazan

02/24/2012

21 Ramazan        21A Ramazan      21B Ramazan      21C Ramazan     21D Ramazan       21E Ramazan     21F Ramazan      21G Ramazan      21H Ramazan

02/24/2012

22 Ramazan        22A Ramazan      22B Ramazan      22C Ramazan     22D Ramazan       22E Ramazan     22F Ramazan

02/24/2012

23B Ramazan      23C Ramazan      23D Ramazan      23E Ramazan     23F Ramazan       23G Ramazan   23H Ramazan

02/24/2012

24A Ramazan      24B Ramazan      24C Ramazan      24D Ramazan     24E Ramazan       24F Ramazan   24G Ramazan      24H Ramazan      24I Ramazan

02/24/2012

25A Ramazan      25B Ramazan      25C Ramazan

02/24/2012

27 Ramazan        27A Ramazan      27B Ramazan

02/24/2012
Ramzan 2003
1 – 2nd Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 11.8 04/06/2009
2 – 2nd Ramadan-2 – Maulana Yunus Palanpuri 11.8 04/06/2009
3 – 2nd Ramadan-DUA – Maulana Yunus Palanpuri 3.79 04/06/2009
4 – 3rd  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 26.1 04/06/2009
5 – 4th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 30.7 04/06/2009
6 – 5th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 29.9 04/06/2009
8 – 7th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 28.6 04/06/2009
9 – 8th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 28.9 04/06/2009
10 – 9th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 26.9 04/06/2009
11 – 10th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 35.4 04/06/2009
12 – 11th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 29.8 04/06/2009
13 – 12th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 8.01 04/06/2009
13a – 12th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 6.55 04/06/2009
14 – 13th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 24.0 04/06/2009
14a – 13th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 11.1 04/06/2009
15 – 14th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 30.1 04/06/2009
16 – 15th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 26.7 04/06/2009
17 – 16th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 21.6 04/06/2009
17a – 16th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 13.6 04/06/2009
18 – 17th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 23.2 04/06/2009
18a – 17th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 6.45 04/06/2009
19 – 18th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 23.0 04/06/2009
19a – 18th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 12.3 04/06/2009
20 – 19th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 29.3 04/06/2009
20a – 19th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 3.85 04/06/2009
22 – 21st  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 20.4 04/06/2009
22a – 21st  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 11.8 04/06/2009
23 – 22nd  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 23.0 04/06/2009
23a – 22nd  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 7.74 04/06/2009
24a – 23rd  Ramadan – DUA – Arabic – Maulana Yunus Palanpuri 5.04 04/06/2009
24b – 23rd  Ramadan – DUA – Urdu – Maulana Yunus Palanpuri 13.7 04/06/2009
25 – 24th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 21.7 04/06/2009
25a – 24th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 9.43 04/06/2009
26 – 25th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 21.6 04/06/2009
26a – 25th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 13.0 04/06/2009
27 – 26th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 25.5 04/06/2009
27a – 26th  Ramadan – DUA – Maulana Yunus Palanpuri 3.14 04/06/2009
28 – 27th  Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 14.2 04/06/2009
29 – Akhir DUA – Maulana Yunus Palanpuri 25.4 04/06/2009
Ramzan 2005
A001 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 15.8 04/06/2009
A002 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 20.0 04/06/2009
A003 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 24.0 04/06/2009
A004 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 25.7 04/06/2009
A005 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 27.7 04/06/2009
A006 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 25.5 04/06/2009
A007 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 23.1 04/06/2009
A008 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 23.4 04/06/2009
A009 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 32.3 04/06/2009
A010 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 19.2 04/06/2009
A011 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 27.4 04/06/2009
A012 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 26.6 04/06/2009
A013 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 31.8 04/06/2009
A014 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 26.3 04/06/2009
A015 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 30.6 04/06/2009
A016 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 31.0 04/06/2009
A017 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 29.8 04/06/2009
A018b – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 36.3 04/06/2009
A019 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 24.8 04/06/2009
A020 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 29.1 04/06/2009
A021 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 37.2 04/06/2009
A022 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 30.2 04/06/2009
A023 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 34.6 04/06/2009
A024 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 35.6 04/06/2009
A025 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 36.7 04/06/2009
A026 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 36.0 04/06/2009
A027 – Ramadan – Maulana Yunus Palanpuri 33.6 04/06/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s